Slimmer financieren

Sinds MKB Intrest is begonnen met het begeleiden van MKB Obligaties is er één ding heel erg duidelijk geworden. MKB Ondernemers en investeerders spreken zelden dezelfde taal. Ondernemers hebben hun plannen en hebben daarvoor geld nodig. Investeerders hebben geld en willen naast een leuk plan nog heel veel andere zaken. Met name die andere zaken worden door ondernemers maar zelden geheel begrepen.

 

In de vele promotiepraatjes over het beoordelen van financieringen wordt gesproken over “de vent  is de tent”. Op zich is dit vaak het geval, maar er is meer. Een ondernemer die investeerders zoekt zorgt er namelijk voor dat hij of zij niet alleen de onderneming is. Daarnaast moet de ondernemer een goed plan hebben. Dit hoeft geen volledig uitgewerkt businessplan te zijn, zoals vaak door niet-ondernemers verlangd wordt (banken, overheden, etc). Het moet een plan zijn dat aanspreekt en staat als een huis. Dus het concept, de verkoop, de uitvoering en de financiën.  Vooral het concept moet goed zijn. Iemand met een slecht concept, kan nog zo’n goede ondernemer zijn, maar een financier wil meer.

 

Een financier zoekt houvast of zekerheid. Het is belangrijk om te realiseren dat de investeerder sterk aan zijn geld gehecht is. Dit is logisch, maar wordt toch vaak weggemoffeld onder grote winstkansen.

 

 

Een investeerder zal altijd kijken naar zijn kansen op verlies. Een eenvoudig vuistregel is: zorg ervoor dat de investeerder twee keer zoveel kan verdienen als hij kan verliezen. Dus gaat hij volledig mee in het risico dat alles weg is, dan moet de winstverwachting op een redelijke termijn zeker 200% zijn. Een investeerder zal (op basis van ervaring) namelijk redeneren dat de kans dat het verwachte scenario werkelijk uitkomt altijd kleiner is dan de ondernemer denkt. Dus een waardestijging van 25% per jaar (ofwel ca.  100% na 3 jaar) is echt niet voldoende als er een reële kans is dat de investering volledig verloren gaat. Daarentegen geldt voor een gedekte financiering, waarbij in het ergste geval bijvoorbeeld geen rente wordt ontvangen en er wat incassokosten zijn, dat 6% - 7% wellicht voldoende is. Uiteraard is dit allemaal afhankelijk van het vinden van de juiste financier.