SmartFunding, wat is dat nou?

Slim financieren door het combineren van verschillende financieringsvormen. Door samen met de ondernemer te kiezen voor de passende financieringsvorm kan hij worden geholpen om zijn plannen te realiseren. De tijd van vroeger dat een ondernemer naar de bank ging en dan wist of zijn plannen wel of niet te financieren zijn is voorbij. Tegenwoordig moet je combineren en doet de bank nog maar een stukje. Alles is mogelijk alleen moet je weten hoe. Klinkt dit te vaag? Lees dan de rest van dit artikel.

 

Wat zijn financieringsvormen?

Een aantal voorbeelden:

- Banklening

- Participatie via crowdfunding

- Deelneming via crowdfunding

- Financiering door informal investors

- Financiering door investeringsfondsen

- Leasing

- Factoring

- Emissie via een beurs (bijv. aandelen of obligaties)

 

Deze lijst is verre van volledig. Naast de genoemde leningen en deelnemingen (obligaties en aandelen) zijn er ook nog hybride financieringsvormen. Te denken valt aan een converteerbare lening of preferente aandelen. In deze rij staat de banklening nog steeds bovenaan, omdat dit de meest bekende is. Ook was bankfinanciering de meest gebruikelijke. Dat neemt echter in een rap tempo af. Ook wil een bank vaak zelf niet meer de enige financier zijn. Extra garantievermogen, leningen zonder dekking, maar ook meer flexibele leningsvoorwaarden zijn redenen om financiering buiten de bank aan te trekken.

 

Hoe werkt dit dan?

Allereerst moet het bedrijf in kaart gebracht worden. Hierbij zijn de business case en de cashflow de belangrijkste elementen. De mensen die het moeten gaan uitvoeren zijn een belangrijk onderdeel van de business case, maar ook de werking van de dienst of het product en het verdienmodel. Kort samengevat: hoe gaat de onderneming nou geld verdienen en hoe overtuigt de onderneming dat het niet slechts bij mooie plannen blijft.

 

Uit de business case komt naar voren welke risico’s er zijn. Door hierbij een onafhankelijke credit rating te laten uitvoeren kan overzichtelijk en betrouwbaar inzicht verkregen worden over de hoogte van het risico. Op die manier wordt het voor financiers makkelijker om te beslissen of ze meedoen.

 

Na het in kaart brengen van de business case en de financiële prognoses moet de keuze gemaakt worden voor de juiste financieringsmix. Hiervoor is het belangrijk om de beschikbare financieringsvormen te kennen, maar ook om de mogelijke financiers en investeerders te kennen. Door niet alleen te weten wat de meest wenselijke financieringsmix is, maar ook wat haalbaar is kan snel de juiste keuze gemaakt worden. Als bijvoorbeeld bekend is dat een financier te zware eisen stelt aan de historische gegevens of er te lang over gaat doen om de financiering te realiseren, dan kan die financieringsvorm worden overgeslagen. Dit bespaart veel tijd en ergernis.

 

Het proces om de financiering te realiseren vergt vaak ook nog maanden. Het is dus belangrijk om het regelen van de financiering niet uit te stellen tot het laatste moment, maar al op het moment dat ideeën worden ontwikkeld mee te nemen in de plannen. Zo kan financiering een normaal onderdeel worden van het productontwikkelingsproces. Bij crowdfunding kan het zelfs onderdeel zijn van de marketingaanpak. Uiteraard hangt dit helemaal af van de aard van het bedrijf en het product of de dienst.

 

Er is financiering, …. en dan?

Nieuwe financieringsvormen vragen om  nieuwe manieren om met de financiers te communiceren.

De bank is helder. Daar moet periodiek een grote hoeveelheid gegevens aan worden opgeleverd, met als gevolg dat de bank meestal te laat is als er zich een probleem voordoet. Dat kan ertoe leiden dat zekerheden worden verzilverd en de onderneming daar de dupe van wordt.

 

Nieuwe financiers krijgen vaak niet dezelfde zekerheden als de banken. Het vervolgtraject na het verstrekken van het kapitaal daarom ook heel anders. Financiers moeten de zekerheid hebben dat hun geld goed wordt besteed, dat de onderneming goed loopt en dus in staat is om de plannen zo goed mogelijk te realiseren. De enige zekerheid die deze financiers namelijk hebben, is dat de oorspronkelijke plannen niet gerealiseerd gaan worden volgens plan. Als ze dan weten dat de ondernemer, maar ook SmartFunding de vinger aan de pols houdt dan geeft dat vertrouwen. Door de cashflow voortdurend te monitoren, middels een online tool die gekoppeld wordt aan de cashflow planning en de bankmutaties, heeft zowel SmartFunding als de ondernemer voortdurend inzicht in de cashflowontwikkeling. Gaat de groei te snel of te traag en dreigt daar een probleem door te ontstaan dan kan er snel worden bijgestuurd. Zo komt een onderneming niet in financiële problemen door tijdig extra financiering aan te trekken of de bedrijfsactiviteiten aan te passen.

 

Tenslotte

 

Al met al een flink verhaal, maar hopelijk wel verhelderend voor ondernemers die overwegen om nieuwe activiteiten te starten. Voor iedereen die plannen wil voorleggen is er altijd tijd. Misschien moet er nog veel werk verzet worden, misschien zijn de plannen al helemaal af. Laten we afspreken en ervoor zorgen dat de zaak gefinancierd gaat worden.