Money for nothing...

 

Het geld ligt voor het oprapen, de wegen lijken geplaveid met goud. Iedereen met een leuk plan krijgt geld om dat uit te voeren. De meest bizarre ideeën zien het levenslicht of ze nu kansrijk zijn of niet. Het lijkt misschien een gekke gedachte, maar toch komen we aardig dicht in de buurt. Als het geld voor het oprapen ligt, waarom zouden we het dan niet doen? Ik vertel in deze blog over de verschillende redenen om als (toekomstige) ondernemer geen maximale financiering aan te trekken. Ook geef ik mijn visie op een juiste financieringsaanpak. 

 

Als kantoorhouder van SmartFunding drijft het mij om ondernemers aan financiering te helpen. Vaak door het betoverende enthousiasme dat veel ondernemers hebben. Het is daarom makkelijk om je te laten meeslepen in hun vaak briljante ideeën, geen risico’s meer te zien en er gemakkelijk veel geld van anderen tegenaan te gooien. “Money for nothing” noem ik dat. En daarmee doel ik niet op de hit van de Engelse rockband Dire Straits. Er zijn voor een ondernemer drie belangrijke redenen om ergens niet maximaal het geld tegenaan te gooien.

 

Ten eerste omdat ik de welwillende investeerders niet wil opzadelen met verliezen als die voorkomen kunnen worden. Misschien een sociaal wenselijke reden, maar bij dezen heb ik het gezegd.

 

Ten tweede omdat ik ondernemers wil behoeden voor het risico dat ze lopen. Als een initiatief verkeerd loopt, bestaat het risico voor de ondernemer om ook de rest van zijn business te verliezen. Dit dilemma bestaat uiteraard niet bij starters, maar ook voor hen zou dit een overweging moeten zijn. Hun toekomstige andere business wordt onnodig gehinderd als iets fout loopt doordat er teveel risico is genomen bij de financiering van een nieuw initiatief.

 

Ten derde is een initiatief er niet gebaat bij om zoveel mogelijk extern geld aan te trekken als dat geld niet echt goed rendeert. “Geld lenen kost geld” kennen en weten we allemaal, maar geleend geld weggooien is nog veel duurder. Vanuit de “The Lean Startup” methodiek (Eric Ries, 2011) heb ik geleerd om met zo weinig mogelijk kosten een product naar de markt te brengen. Zelfs als het product nog niet helemaal af is (het MVP), want juist daarmee krijg je de beste feedback uit de markt.

 

Dat is ook de aanpak die ik het liefst bij financiering hanteer. Financier het minimaal noodzakelijke om het product naar de markt te brengen en financier daarna weer de mooie kansen die daaruit voortkomen. Op die manier kies je niet alleen zo snel mogelijk voor de best renderende variant, maar verlies je (als het niet blijkt aan te slaan) zo weinig mogelijk geld. Daarnaast is een bijkomend voordeel dat een onderneming met een product dat reeds een markttest heeft doorstaan veel makkelijker én goedkoper geld kan aantrekken dan (een starter) met een onbewezen initiatief.

 

Conclusie: Bij het aantrekken van financiering gaat het om meer dan alleen maar zoveel mogelijk geld aan trekken voor een zo laag mogelijke prijs. Het gaat om de juiste financiering van de juiste propositie, waarmee de onderneming het meest gebaat is. Dat is dan zowel in het belang van de financiers als de ondernemer zelf.

Dirk-Jan Weijers, SmartFunding Amsterdam.

https://www.smartfunding.nl/nieuws/2017/10/20/money-for-nothing/

Reactie schrijven

Commentaren: 0