Consulting

Adviesabonnement

Bij een adviesabonnement profiteert u van ongelimiteerd advies voor een vaste prijs.

 

Kenmerken:

- Periodiek persoonlijk overleg

- Onbeperkt telefonische ondersteuning

 

Heeft u plannen die nog uitgewerkt moeten worden dan is een adviseur op basis van uurtarief vaak te duur. Hiervoor heeft MKB Intrest het adviesabonnement ontwikkeld.

 

Afhankelijk van de gekozen vorm geldt een tarief vanaf € 200,= per maand.

 

Eénmaal per maand of kwartaal vindt een vast overleg plaats. Dit gebeurt bij voorkeur in de vorm van een raad van advies, zodat alle essentiële disciplines tegelijk vertegenwoordigd zijn. Daarbij legt de ondernemer de plannen voor, waarbij MKB Intrest deze vanuit een financiële invalshoek helpt verder ontwikkelen.

 

Tussentijds kan de ondernemer onbeperkt telefonisch om advies vragen. Voor zover deze vragen financieel van aard zijn (en zonder aanvullend onderzoek kunnen worden beantwoord) is er geen limiet aan het aantal keren dat een onderneming om telefonisch advies vraagt.

 

Is bijvoorbeeld aanvullend onderzoek nodig dan geldt een gereduceerd tarief van € 90,= per uur (regulier uurtarief € 125,=).

Ondernemingskompas

Bij de ondernemingskompas worden de volgende elementen in kaart gebracht:

- Ondernemingskracht

- Commerciële aanpak

- Financiële rentabiliteit

- Organisatorische structuur

- Juridische vorm

- Risico-analyse

- Financieringsmogelijkheden

- Het toekomstplan

 

Met deze elementen kunnen wij in enkele sessies een scherpe analyse geven met praktische conclusies en een concreet plan van aanpak, waarmee u als ondernemer jaren vooruit kunt.

 

Om het extra aantrekkelijk te maken bieden we de ondernemingskompas aan voor slechts  € 595,=.

Startup

Als starter komt er heel veel op een ondernemer af. Er zijn vele partijen die ondernemers van advies dienen. Bij MKB Intrest zijn wij zelf ondernemers en adviseren dus niet vanaf de zijlijn, maar vanuit de praktijk. Wilt u als starter dus snel en eenvoudig uw plannen toetsen en verbeteren, zonder zelf eerst een volledig uitgewerkt ondernemingsplan te moeten opstellen, dan zorgen wij ervoor dat uw plannen beoordeeld worden op alle aspecten die er bij het opzetten van een onderneming komen kijken.  

Scale-up

Na de startersfase komt er een moment dat zich weer nieuwe kansen aandienen en er zich mogelijk nieuwe bedreigingen voordoen. De scale-up ofwel doorgroeifase ontstaat zodra de bestaande activiteiten meer continuïteit vertonen. Op dat moment is het een stuk complexer om te beslissen welke activiteiten moeten worden doorgezet of uitgebreid en welke activiteiten aan de onderneming moeten worden toegevoegd, maar ook welke activiteiten moeten worden stopgezet.

 

Terwijl het in de startfase vaak erg duidelijk is wat de onderneming moet gaan doen, is dat in de doorstartfase een stuk lastiger vanwege het grote aantal keuzes waar de onderneming voor staat en de dagelijkse beslommeringen van de lopende onderneming.

 

Door alle keuzes helder naast elkaar te zetten en in hun samenhang te bekijken, wordt inzichtelijk welke richting de onderneming op gaat en kunnen de toekomstplannen worden uitgewerkt, waarna het ook meetbaar wordt of de doelstellingen worden behaald of dat de doelstellingen moeten worden bijgesteld.

Exit

Als de onderneming volwassen is of echt groot wordt komt de vraag van de opvolging. Als ondernemer neemt u meer afstand en een opvolger van binnen of van buiten moet het roer overnemen.

 

Met name als de opvolger van binnen komt, speelt de financiering vaak een grote rol. De onderneming heeft haar bestaansrecht bewezen, zodat dit een goede basis is voor financiering. Toch blijft er altijd een meer risicovol deel over dat minder eenvoudig extern gefinancierd kan worden.

 

Een goed plan voor de opvolging gekoppeld aan een goed financieringsplan moet worden opgesteld.

 

Wij begeleiden u door alle stappen van dit proces. Wederom door te beginnen met een ondernemingsscan. Op deze manier heeft u snel en voordelig in kaart of de plannen haalbaar zijn of dat de koers moet worden bijgesteld.