Financiering

 

Er zijn vele financieringsvormen. Eenvoudig gezegd zijn er zuivere leningen met onderpand en participaties zonder enige vorm van zekerheid en alle varianten daartussen.

Het meest voorkomend is nog steeds de banklening. Ondanks dat banken steeds minder financieren en steeds meer zekerheden vragen is dit nog steeds de meest voorkomende financieringsvorm.

Daarnaast zijn andere vormen van financiering, zoals financiering door afnemers en leveranciers in opkomst. Ook factoring is voor een aantal ondernemingen een passende oplossing. Hierbij worden de vorderingen op debiteuren overgedragen in ruil voor uitbetaling van een groot deel van de vordering. Deze vorm van financiering is het meest geschikt voor ondernemingen met een grote openstaande debiteurenportefeuille met een wat langere betalingstermijn.

Ook crowd funding heeft een vaste plek verworven als financieringsvorm voor steeds grotere bedragen. Doordat professionele investeerders bij het investeren het persoonlijke contact met de onderneming op prijs stellen blijft deze aanpak het best geschikt voor het verkrijgen van relatief grote investeringsbedragen. Uiteraard zijn er vele uitzonderingen op het bovenstaande, zodat een individueel plan van aanpak wenselijk is.