Bij de onderstaande projecten is de financiering verzorgd door MKB Funding Partners en haar management.


Medische klinieken

Bancaire financiering van een private groep van medische klinieken voor een som van € 3,6 mln. Deels middels leningen met een vaste looptijd en aflossing, deels middels rekening courant krediet en deels middels hypothecaire leningen.

 

€ 3,6 mln. bancaire leningen


Retail

Kortlopende lening van € 50.000 middels een fintech financier voor de opstart van een nieuw filiaal voor een keten van telefoon reparatiewinkels.

 

€ 50.000 fintech financiering


Evenementenbedrijf

Een private lening van € 100.000 ter vergroting van het werkkapitaal vanuit een informal investor aangevuld met een financiering van € 150.000 vanuit een fintech financier ter versterking van het werkkapitaal in verband met seizoensgebonden inkomsten. Verlenging met 6 maanden van de bestaande bancaire financieringen.

 

€ 250.000 gestapelde financieringen + aan passing bancaire leningen 


Winkelpand

Een 20-jarige lening van € 250.000 van een sociale kredietverstrekker voor de aanschaf van een nieuw winkelpand. Dankzij de herwaardering van de voorraad, zodat de stille reserves zichtbaar werden, werd deze financiering mogelijk.

 

€ 250.000 alternatieve lening


Online dienstverlener

Groeifinanciering en financiering van de doorstart van een online dienstverlener met hoofdzakelijk dienstverlening op het gebied van online betalingssystemen voor een totale som van ca. € 5 mln. Het totaal van de financieringen werd bijeengebracht middels een onderhandse aandelenemissie, alsmede middels onderhandse leningen van hoofdzakelijk grote particuliere investeerders

 

€ 5 mln aandelenvermogen en private leningen 


Diverse filmprojecten

De totale financiering van 4 Nederlandse speelfilms voor een bedrag van € 16,9 mln. middels een fiscaal gedreven CV-constructie, waarbij vanuit particuliere investeerders ongeveer 50% van dit bedrag is ingelegd en het restant middels pre-sales en specifieke leningen bijeen is gebracht.

 

€ 8,5 mln participantenvermogen 


Internet service provider

Ter financiering van de groei van een internet service provider € 431.000 in de vorm van aandelenvermogen, bijeengebracht middels hybride vermogensvormen waaronder onderhandse leningen en (preferent) aandelenvermogen middels een doelvennootschap (SPC).

 

€ 431.000 aandelenvermogen 


Groene energieprojecten

De totale financiering van 2 Nederlandse groene energieprojecten voor een bedrag van € 7,1 mln middels een fiscaal gedreven maaatschapsconstructie, waarbij vanuit particuliere investeerders ongeveer 50% van dit bedrag is ingelegd en het restant middels leningen van de initiatiefnemers is bijeengebracht.

 

€ 3,2 mln participantenvermogen